Makam Sultan Muhammad Malik Al-Zahir

Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai